Radisson Hotel Group îÁúëëëëëë òòòõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ õõõîåååååååõõõõõõ îîîïîîîîî êêêêêêêèêêàààêêà) e) ii ii ii iiòòòòååååå 20ååå 20 20Ò20 ÃîÄÀ. ÑineààaeçþþþþþþþþoààoòòòoòüòòòòòññààààþàþàààþþþþàààþÃçãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããà Ãòòòòòòoòÿÿòòòòòòòòò Radisson Hotel Group EMEA Radissonÿðïïïïïïïïïîïîîîîîîîîîååååå

Yee Thian, èñïîëíèòåëüíûé âèöå-ïðåçèäåíò è äèðåêòîð yi ðàçâèòèþRadisson Hotel Group, îòìåòèë: «Iao áèçíåñ áàçèðóåòñÿ IA äîëãîñðî ÷ íûõ îòíîøåíèÿõ, îñíîâà êîòîðûõ äîâåðèå è îòâåòñòâåííîñòü. Ìû øûûûûåååûåûåûûûûûûûíûûûûûû, ûûèè , ûûûûû, è , Ãðåào, àññññè , Ãà èèl. AAA îîîìììíìûûûûàääääàààüüüüüüüüüüüü üîîâ r r r r r Radisson Hotel Group è ñ ñòæííéééûûûèèèèèèè èèèèèèèèèèûûûèûèèèèèè Ì ûààääíûûûûüüÜëàààà EEE èèèèîîîîîîîîîîîîîî äèàèàÀìäàààààààèèèààààèàà »AA» »

Radisson Hotel & Kongrè a Centre â Ñàðàíñêå èäåàëüíîå ìåñòî äëÿ ïðèåìà äåëîâûõ ëþäåé è òóðèñòîâ: â IAE 137 íîìåðîâ, ðåñòîðàí ñ ëåòíåé âåðàíäîé, ëîááè-AAD, õîðîøî îáîðóäîâàííûé ôèòíåñ-öåíòð ñ áàññåéíîì è ñàóíîé. Detanzantan ïðààoààoòòòòoííééé èèèeêêêêêêêêêêch äää ïï , ààààüüüüüüÿÿÿÿÿ 7 7 7 7 7 7 ....... .

ãîñòöö áîîîîæææààæàîîîììììà àààààààààààààà Konfwontasyon, mwen îçõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõõ Â ïîñëåäíèå ãîäû ãîðîä ñòàíîâèòñÿ Ana áîëåå ïîïóëÿðíûì ñðåäè òóðèñòîâ IA òîëüêî EC-CA ñâîåãî áîãàòîãî èñòîðè ÷ åñêîãî íàñëåäèÿ, II è â ñâÿçè ñ ïðîâåäåíèåì â II ìàñøòàáíûõ ñïîðòèâíûõ ìåðîïðèÿòèé.

Radisson Hotel Ulyanovsk Rifting ÖåíoòððòíííâÂÂÂððÂííâÂÂÂÂÂâàâàààààâÂìììììÂÂÂÂììêêêêêêêêêêêê  â âåé 176, íðÃë ÷ ûõõõõõõõõõééõoe¶èvààààààaààààààààààààààààààààààààààààààaàààààààààaàààaàààaàà --- àñ ------ ôôôajexoûûûûûûûûûûûûûûûûûûûûííííííííàíàààöö

Hilton atravè lemond te anonse plan pou konstriksyon an nan otèl nouvo nan Larisi / pèp Izrayèl la ap parèt 3.5 mil chanm otèl nouvo / Jenèv Le Richemond Hotel ofri sèvis la nan "chèf kanbiz nan ski"

Sevastopol, 30 avril. / Tass /. ZANTRAY nan rejyon yo nan sid Larisi, kote plaj ak fanmi touris yo tradisyonèlman devlope, devlope nouvo tarif pi fleksib, ki yo pral ofri apre yon pandemi, epi yo pa fè plan abandone popilè tout modèl la enklizif ("tout enklizif"), Tass rapòte reprezantan endistri a.

Otèl pral sove tout fòma enklizif

Entèvyou Tass otelye sonje ke "tout enklizif" fòma a te bon pou anpil Larisi ak te jwi gwo popilarite, ki vle di anile li apre reouvè nan resorts yo pa fè sans.

"rediksyon demann se posib kòm yon fenomèn tanporè ki asosye ak rediksyon revni. Men, li nesesè ke ou konprann ke kreyasyon an nan fòma a nan tout enklizif se youn nan reyalizasyon prensipal yo nan endistri a tourism Mondyal sou sot pase a nan endistri a tourism mwatye yon syèk. Li te fè ki disponib pou klas presegondè "Senk-zetwal rekreyasyon", ak pou paran yo - jou konje kont ak timoun yo. Epi jiskaske yon nouvo fòma egalman konfòtab parèt, tout enklizif, e menm plis konsa ultra tout enklizif, yo pral nan Demand, "Sergei Schizko se asire w ke Prezidan an nan Inyon Ris la nan Touris.

Kòm envestisè a nan Anapian Resort Miracleon Valery Dimoev a, anpil touris apresye tout enklizif pou lefèt ke li se pi fasil pou yo pou gen plan pou depans sa yo nan rès, menm jan yo imedyatman peye pou seri a sèvis tout antye, Apre sa, gen mwens plis depans sou amizman. Ane sa a, nan twa otèl nan resort nan, li se te planifye li teste fòma a nan "Ultra tout enklizif", ki pral antre nan yon seri menm pi gwo nan sèvis yo.

New Ofri

Pwopriyetè otèl yo kounye a ap travay sou tarif nouvo - tankou ki ta ka plis pwofitab pou kategori endividyèl nan envite yo ak ta ka ede atire plis kliyan yo. Travay nouvo kalite sèvis yo.

"ete rezerve 80%, ak yon kapasite de zam yon ti kras. Kesyon an se si wi ou non nou pral travay nan mwa jen, oswa li pral nesesè yo ofri dat altènatif nan sezon lete an oswa otòn," Manadjè a Jeneral Nan otèl la te di Riviera Sunrise "nan Crimean Alushta Ekaterina Eremenko la.

Li te ajoute ke plan bilding pou sezon an, Oloyen yo pran an kont sa yo ak lòt faktè ki te koze pa sitiyasyon an Coronavirus, eseye adapte pwodwi yo anba spesifik yo nan ane sa a - yo chofe pisin yo, fè konsantre sou rekiperasyon fanmi ki gen timoun.

politik bèl gen entansyon konfòme yo ak Direktè Jeneral la nan pi gwo konplèks la resort nan Feodosia "Vollet vwal" Anna Nonsinin. Konpayi li yo pral ofri touris jiska senk pakè, ki gen ladan moun ki kote reyabilitasyon enkli ladan li.

"Menm anvan kriz la, mwen remake ke li se pi plis pwofitab nan touris yo ofri, sa yo rele" designer nan ": yon moun peye sèlman pri a nan sal la ak sou arive ajoute sèvis sa yo ke li se enteresan - manje maten, spa, jimnastik, oswa tablo plen. Nou dwe kite opòtinite pou yo achte manje pa sèlman nan pri a nan dégéné a, men tou separe grenpe moute ze, pòmdetè, Coleup. Li pral bay moun yo ap depanse mwens lajan - Tou depan de kategori a nan otèl la sou 30% li pral plis pwofitab, "eksplike li se.

Coronavirus

Depi nan konmansman an nan yon pandemi, plis pase 3.1 milyon moun te vin coronavirus nan mond lan, plis pase 220 mil mouri. Nan Larisi, selon federal katye jeneral la operasyonèl sa yo konbat Coronavirus, 106.498 ka enfeksyon yo te anrejistre, 11.619 moun yo te refè, 1,073 te mouri. Gouvènman an nan Federasyon Larisi la te lanse yon resous enfòme sou sitiyasyon an nan peyi a.

Radisson Hotel Group anonse siyen 15 otèl nouvo nan rejyon an EMEA (Ewòp, Mwayen Oryan ak Lafrik di) nan dezyèm sezon an nan 2020. Nouvo akò konfime konsantre nan grav nan gwoup la aplike anbisye plan an devlopman senk ane. Radisson Hotel Group kontinye elaji achitekti a nan nouvo mak li yo ak ranfòse prezans la nan rejyon an EMEA.

Elie Yunes, Egzekitif Vis Prezidan ak Direktè Devlopman Radisson Hotel Group, te note: "se biznis nou an ki baze sou alontèm relasyon, baz la nan ki se konfyans ak responsablite. Nou te elaji prezans nan Ikrèn, Itali, Lafrans, Otrich, Lagrès, Larisi, UAE ak Lafrik. Tout bagay sa a te vin posib gras a enpòtans a nan mak yo nan gwoup la Radisson Hotel ak travay la dedye nan ekip konpayi an. Nou rekonesan bay pwopriyetè otèl pou konfyans yo bay nan mak nou yo ak anplwaye yo. "

- ouvèti a nan sis otèl nouvo nan Lafrik di ogmante kantite total otèl sou kontinan sa a se prèske 100 nan 32 peyi yo.

- Ranfòse pozisyon nan gwoup la Radisson Hotel kòm pi gwo entènasyonal operatè a otèl nan Ikrèn: yon total de 7,515 otèl nan etap nan konstriksyon nan 7,555 chanm.

- Siyen de otèl nouvo nan resort nan ski ki pi popilè peyi Itali te fè li posib yo ogmante Radisson dosye a gwoup otèl a 10 louvri ak ki chita nan konstriksyon an nan otèl.

- New Radisson Blu Hotel sou zile a pitorèsk nan Santorini se youn nan direksyon ki resort ki pi popilè nan mond lan.

Nan ete a nan 11 lavil Ris yo pral aksepte pa Mondyal la. Nan rejyon yo nan swing plen gen yon rekonstriksyon nan fin vye granmoun ak konstriksyon nan otèl nouvo. Espesyalman - kote yo pa t 'vini nan tout yon gwo enterè nan touris. Nou ap pale de otèl nouvo bati espesyalman nan 2018 Cup Mondyal la ak apwouve FIFA. Ann ale!

etap seleksyon

anvan mete fanatik ak atlèt, otèl Ris - tou de nouvo, ak fin vye granmoun - te gen yo ale nan yon klasifikasyon obligatwa an akò ak egzijans ki nan FIFA.

Lis Long: Pou egzanp, zòn nan chanm nan yon otèl kat-zetwal dwe gen yon minimòm de 22 mèt kare, nan senk-star - minimòm 26.

chanm yo otèl dwe gen gratis san enteripsyon aksè nan Entènèt, yon minibar ak èkondisyone, yon èrdrye ak tout Pwodwi pou Telefòn ki nesesè yo nan twalèt, chanèl televizyon an nan lang angle, Alman, franse ak Panyòl.

anplwaye otèl ta dwe pale omwen de lang, ki gen ladan obligatwa angle. Sou teritwa a nan chanpyona a 4 * ak 5 *, dwe gen yon sant Fitness, yon salon bote, netwayaj sèk, ba, restoran, negosyasyon ak konferans chanm.

ak sa a se sèlman kondisyon estanda pou otèl segondè-kategori. Apre sa, yo toujou lis trè enpresyonan nan karakteristik sa yo pou otèl sèvi ekip, arbitrator, envite VIP ki òganize alimèt yo nan gwoup la chanpyona, semi-final la ak final.

De tout fason, k ap patisipe CM-2018 lavil yo ak sa a sanble yo te coped. Kòm yon rezilta, sou paj la ofisyèl FIFA parèt. Plis pase mwatye nan nimewo yo yo deja konplètman rezerve. Nou ap pale de otèl nouvo bati nan 2018 World Cup la.

kat otèl pou pi ba

Kat nouvo otèl te bati nan Nizhny Novgorod nan chanpyona an. Twa nan yo travay anba mak entènasyonal yo.

senk-konjesyon serebral 5 minit kondwi soti nan Nizhny Novgorod estad ak de minit mache soti nan Kremlin an. Chanm yo gen Wi-Fi, ou ka bay lòd pou manje nan revèy la. Sant la Fitness, chanm masaj ak estidyo Ayewobiks ap travay sou sit la. Nan yon mo, tout bagay ou bezwen ak touris ak yon atlèt. Pri a nan rezidans pou tan an nan mendyal - soti nan 7,900 rubles pou chak lannwit.

yon lòt Nouvo se yon kat etwal. Li se yon ti kras pi lwen soti nan Kremlin an - 20 minit mache. Gen yon restoran ak yon sant Fitness sou sit la. Tout chanm yo ekipe ak televizyon plat ak chanèl satelit, enstalasyon beny esansyèl, yon èrdrye ak èkondisyone. Otèl la se konsa bon ke pa gen plas vid nan kòmansman an nan chanpyona an.

koleksyon otèl otèl la a te rkonstitusyon ak de twa-tan objè yo. Youn nan yo te otèl la pa sant la istorik. Otèl la gen yon bar abrè 24 èdtan, jimnastik ak gratis Wi-Fi. Nan mwa jen, pri a nan aranjman nan otèl la kòmanse soti nan kat ak yon mwatye mil rubles pou chak jou lannwit.

sezon ete kòmanse an reyalite imedyatman apre jou ferye yo Me, e gen toujou pa gen okenn sètitid ak ouvèti a nan fwontyè ak destinasyon entènasyonal yo. Nan yon sitiyasyon konsa, osi byen ke paske nan difikilte ak antre nan lòt peyi yo, rayisab maritim Ris pral enkontèstabl atansyon yo nan pwopozisyon domestik, espesyalman konsidere lefèt ke pi fò echwe pou pou konplètman rilaks epi pran timoun nan lanmè a.

Nou lis kèk nan ofri yo ak atik nouvo sou kot yo lanmè nan Larisi, ki ta dwe peye atansyon sou ane sa a.

anapa

Turexperts note ke ane sa a ofri nouvo parèt nan kategori a nan otèl nan senk zetwal, ki te tèlman te manke nan dènye ane yo. Bon kalite manje, animation, pwòp plaj, meni espesyal pou timoun yo, fèmen zòn, devlope estrikti, disponiblite nan yon pisin deyò - pifò otèl bay kondisyon debaz sa yo nan envite, espesyalman fanmi, nan lis la nan sèvis yo bay la. An menm tan an, otèl ak "tout enklizif" sistèm nan te vin menm plis.

Nou itilize bonbon
Nou itilize bonbon asire ke nou ba ou eksperyans ki pi bon sou sit entènèt nou an. Lè l sèvi avèk sit entènèt la ou dakò ak itilizasyon nou an bonbon.
Pèmèt bonbon.